Totaal aantal pageviews

maandag 27 februari 2017

Op donderdag 9 maart in Het Wapen van Warmond

Lezing Wout Koster in het Frans Café over de Franse Revolutie

Op 14 juli 1789 sloeg in Parijs letterlijk de vlam in de pan.
Hier een beeld van de bestorming van de Bastille.
Warmond - Op donderdag 9 maart a.s. zal Wout Koster in het Frans Café in het Wapen van Warmond (Dorpsstraat 90) een lezing houden over de Franse Revolutie. In het licht van de Tweede-Kamerverkiezingen op 15 maart a.s. een min of meer actueel onderwerp, ook gezien de recente ontwikkelingen in Europa. Het Frans Café wordt maandelijks gehouden op initiatief van de Stichting Jumelage Warmond Champigné. Aanmelding kan via het e-mailadres mevanniftrik@gmail.com.

Op 14 juli 1789 sloeg in Parijs de vlam in de pan. Het volk dat eeuwenlang was uitgebuit door adel en geestelijkheid, onder leiding van de absolute vorst, nam het niet meer en bestormde de Bastille, het symbool van het ‘ancien régime’. Dat was het begin van wat in de geschiedenis bekend geworden is als de Franse Revolutie, die de hele Franse samenleving op z’n kop zette. Er kwam een parlement met een grondwet, een eerlijkere verdeling van de belastingen en er kwam vrijheid van meningsuiting. Maar adel en geestelijkheid gaven hun voorrechten natuurlijk niet zo maar op. Er ontstond een bloedige burgeroorlog met duizenden slachtoffers van wie de meesten onder de guillotine. Ook de koning viel onder het mes. 

Wout Koster studeerde Frans en geschiedenis aan de Rijksuniversiteit van Leiden. Hij is oud-docent Frans van het Fioretti College en oud-conrector van het Rijnlands Lyceum in Sassenheim. Hij kan boeiend vertellen.
Vooraf aan de lezing (aanvang 20:00 uur) kan in Het Wapen van Warmond worden gedineerd. Er wordt een aangepast menu geserveerd. Reserveren kan via telefoonnummer 0713010218 en via info@hetwapenvanwarmond.nl

Programma
De gasten in de eerstvolgende Franse Cafés zijn:

  • 13 april: kunsthistorica Marie Claire Valck Lucassen.
  • 11 mei: wijnkenner Marga van Winsen.
  • 8 juni: zangeres Yvetta Paris.

Le Jum'bar in Champigné vergelijkbaar met het Frans Café in Warmond

Le Jum'bar. Dat is de naam die 'Le comité de jumelage' in Champigné  heeft gegeven aan het café midden in het dorp waar onze Franse vrienden om de veertien dagen op vrijdagavond bij elkaar komen om hun kennis van de Engelse taal te verbeteren. Ze tonen daarmee aan het belang in te zien meer meertaligheid; met andere woorden dat iemand zich in verschillende situaties vloeiend van meer dan één taal kan bedienen. Le Jum'bar is daardoor vergelijkbaar met het maandelijks Frans Café in Warmond.
Van de oprichting van de bar werd melding gemaakt in het onlangs verschenen, rijk geïllustreerde jaarbulletin van Champigné; zie de voorpagina linksboven. Daarin wordt ook aandacht besteedt aan de voorzitterswisseling bij de Stichting Jumelage Warmond Champigné; zie de tekst op de pagina rechtsboven. Dat krijgt ongetwijfeld een vervolg tijdens het bezoek dat de Fransen van 25 tot 28 mei aan Warmond brengen. De voorbereidingen voor dat bezoek zijn in volle gang. Daarover binnenkort meer op deze pagina.
Met het oog op slaapgelegenheid worden gastgezinnen gezocht. Families met één of meer logeerkamers wordt vriendelijk verzocht zich aan te melden bij JWC-voorzitter Bernadette van Moorsel via dit e-mailadres.