Totaal aantal pageviews

zaterdag 18 maart 2017

Van Mondriaan tot Dutch Design

Lezing in het Frans Café over kunstbeweging De Stijl


Een overzicht van een van de tentoonstellingszalen
in het Haags Gemeentemuseum.
Marie Claire Valck Lucassen
Warmond - Op donderdag 13 april zal kunsthistorica Marie Claire Valck Lucassen in het Frans Café in het Wapen van Warmond (Dorpsstraat 90) een lezing houden over de Nederlandse kunstbeweging De Stijl en de lopende tentoonstelling in het Haagse Gemeentemuseum: Van Mondriaan tot Dutch Design. 

Het Frans Café wordt maandelijks gehouden op initiatief van de Stichting Jumelage Warmond Champigné. Aanmelding kan via het e-mailadres mevanniftrik@gmail.com. Bijdrage aan de kosten: € 5,-- per persoon.

In 2017 is het 100 jaar geleden dat Theo van Doesburg het tijdschrift De Stijl oprichtte om het gedachtegoed van de Nederlandse kunstbeweging De Stijl weer te geven. Wereldberoemde kunstenaars als Piet Mondriaan, Gerrit Rietveld en Bart van der Leck maakten deel uit van de avant-garde beweging. De Stijl heeft de kunst en de wereld om ons heen sterk beïnvloed en zit nog altijd in het DNA van het wereldvermaarde Dutch Design. Om dit jubileum te vieren zijn er in 2017 door het hele land evenementen en tentoonstellingen met als thema Van Mondriaan tot Dutch Design. Zie voor meer informatie over dit onderwerp de website  www.mondriaantotdutchdesign.nl.

Vooraf aan de lezing (aanvang 20:00 uur) kan in Het Wapen van Warmond worden gedineerd. Er wordt een aangepast menu geserveerd. Reserveren kan via telefoonnummer 0713010218 en via info@hetwapenvanwarmond.nl 

Programma Frans Café:
De gasten in de eerstvolgende Franse Cafés zijn:
11 mei: wijnkenner Marga van Winsen.
8 juni: zangeres Yvetta Paris.

maandag 6 maart 2017

Maand van de Franse taal en de Francofonie

Elk jaar op 20 maart wordt de internationale Dag van de Francofonie gevierd. De 220 miljoen Francofonen op alle vijf de continenten vieren op die dag de taal die zij gemeen hebben en de diversiteit van de Francofonie, door middel van de organisatie van een groot aantal evenementen, ook in Nederland. Hieronder het programma met links naar meer details per onderdeel.

maandag 27 februari 2017

Op donderdag 9 maart in Het Wapen van Warmond

Lezing Wout Koster in het Frans Café over de Franse Revolutie

Op 14 juli 1789 sloeg in Parijs letterlijk de vlam in de pan.
Hier een beeld van de bestorming van de Bastille.
Warmond - Op donderdag 9 maart a.s. zal Wout Koster in het Frans Café in het Wapen van Warmond (Dorpsstraat 90) een lezing houden over de Franse Revolutie. In het licht van de Tweede-Kamerverkiezingen op 15 maart a.s. een min of meer actueel onderwerp, ook gezien de recente ontwikkelingen in Europa. Het Frans Café wordt maandelijks gehouden op initiatief van de Stichting Jumelage Warmond Champigné. Aanmelding kan via het e-mailadres mevanniftrik@gmail.com.

Op 14 juli 1789 sloeg in Parijs de vlam in de pan. Het volk dat eeuwenlang was uitgebuit door adel en geestelijkheid, onder leiding van de absolute vorst, nam het niet meer en bestormde de Bastille, het symbool van het ‘ancien régime’. Dat was het begin van wat in de geschiedenis bekend geworden is als de Franse Revolutie, die de hele Franse samenleving op z’n kop zette. Er kwam een parlement met een grondwet, een eerlijkere verdeling van de belastingen en er kwam vrijheid van meningsuiting. Maar adel en geestelijkheid gaven hun voorrechten natuurlijk niet zo maar op. Er ontstond een bloedige burgeroorlog met duizenden slachtoffers van wie de meesten onder de guillotine. Ook de koning viel onder het mes. 

Wout Koster studeerde Frans en geschiedenis aan de Rijksuniversiteit van Leiden. Hij is oud-docent Frans van het Fioretti College en oud-conrector van het Rijnlands Lyceum in Sassenheim. Hij kan boeiend vertellen.
Vooraf aan de lezing (aanvang 20:00 uur) kan in Het Wapen van Warmond worden gedineerd. Er wordt een aangepast menu geserveerd. Reserveren kan via telefoonnummer 0713010218 en via info@hetwapenvanwarmond.nl

Programma
De gasten in de eerstvolgende Franse Cafés zijn:

  • 13 april: kunsthistorica Marie Claire Valck Lucassen.
  • 11 mei: wijnkenner Marga van Winsen.
  • 8 juni: zangeres Yvetta Paris.

Le Jum'bar in Champigné vergelijkbaar met het Frans Café in Warmond

Le Jum'bar. Dat is de naam die 'Le comité de jumelage' in Champigné  heeft gegeven aan het café midden in het dorp waar onze Franse vrienden om de veertien dagen op vrijdagavond bij elkaar komen om hun kennis van de Engelse taal te verbeteren. Ze tonen daarmee aan het belang in te zien meer meertaligheid; met andere woorden dat iemand zich in verschillende situaties vloeiend van meer dan één taal kan bedienen. Le Jum'bar is daardoor vergelijkbaar met het maandelijks Frans Café in Warmond.
Van de oprichting van de bar werd melding gemaakt in het onlangs verschenen, rijk geïllustreerde jaarbulletin van Champigné; zie de voorpagina linksboven. Daarin wordt ook aandacht besteedt aan de voorzitterswisseling bij de Stichting Jumelage Warmond Champigné; zie de tekst op de pagina rechtsboven. Dat krijgt ongetwijfeld een vervolg tijdens het bezoek dat de Fransen van 25 tot 28 mei aan Warmond brengen. De voorbereidingen voor dat bezoek zijn in volle gang. Daarover binnenkort meer op deze pagina.
Met het oog op slaapgelegenheid worden gastgezinnen gezocht. Families met één of meer logeerkamers wordt vriendelijk verzocht zich aan te melden bij JWC-voorzitter Bernadette van Moorsel via dit e-mailadres.

maandag 30 januari 2017

Voorzitterswissel bij de Stichting Jumelage Warmond Champigné

Sinds 1 januari 2017 is Bernadette van Moorsel de nieuwe voorzitter van de Stichting Jumelage Warmond Champigné. Bernadette is de opvolgster van Geneviève van Panhuys, die vanaf de oprichting leiding gaf aan de stichting. In het Teylinger Nieuwsblad stond woensdag 11 januari onderstaand interview.Op donderdag 9 februari in Het Wapen van Warmond

Asterix met zijn dikke boezemvriend Obelix .
Stripheld Asterix centraal in Frans Café

Warmond – De stripheld Asterix staat centraal tijdens het Franse Café op donderdag 9 februari a.s. in Het Wapen van Warmond, Dorpsstraat 90. De entree bedraagt vijf euro. Aanmelding graag via mevanniftrik@gmail.com.

Jaap Toorenaar met zijn boek over Asterix.
Jaap Toorenaar, auteur van “Asterix, de vrolijke wetenschap” zal aan de hand van veel voorbeelden laten zien hoe leuk de stripfiguur is; niet alleen voor kinderen, maar ook voor volwassenen.
Een groot deel van de humor in de Asterixavonturen bestaat uit woordspelingen. Veel Franse zegswijzen zijn echter onvertaalbaar. Daar komt nog bij dat ze in een strip gekoppeld zijn aan een plaatje. Hoe redt de Nederlandse vertaler zich daaruit? Jaap Toorenaar, docent klassieke talen aan het Stedelijk Gymnasium in Leiden, geeft antwoord op onder meer deze vraag.

Zie hier meer info over het boek van Toorenaar.

Programma
De gasten in de eerstvolgende Franse Cafés zijn:
  • 13 april: kunsthistorica Marie Claire Valck Lucassen.
  • 11 mei: wijnkenner Marga van Winsen.
  • 9 maart: historicus Wout Koster.
  • 8 juni: zangeres Yvetta Paris.

zondag 18 december 2016

La commune nouvelles Les Hauts-d'Anjou autour de Champigné


Maryline Lézé, burgemeester van de nieuwe gemeente Les Hauts-d'Anjou
waarin opgenomen o.m. Champigné, de jumelage partner van Warmond.


woensdag 14 december 2016

Champigné gaat deze week op in de gemeente Les Hauts d'Anjou.

Warmond - De gemeente Warmond ging tien jaar geleden op in Teylingen.Champigné gaat deze week op in de gemeente Les Hauts d'Anjou.

De jaarlijkse uitwisseling tussen beide plaatsen  blijft. Met Hemelvaartsdag komt er weer een delegatie uit Champigné naar Warmond. De voorbereidingen zijn al in gang gezet. Daarover later meer via deze pagina.

https://www.facebook.com/leshautsdanjou/posts/587184081483409

woensdag 30 november 2016

Op donderdag 8 december 2016

Sylvain Lelarge
Verhalen over glas tijdens Frans Café in Kunstcafé De Oude School

Warmond – Donderdag 8 december is er vanaf 20:00 uur weer een Frans Café in Kunstcafé De Oude School, Dorpsstraat 40. Aanmelding via
mevanniftrik@gmail.com wordt op prijs gesteld.
Dit keer geeft francofiel Sylvain Lelarge een presentatie over glas. Sylvain vraagt bezoekers om een voorwerp van glas mee te nemen met een mooi verhaal of van een bijzondere waarde; er moet iets over verteld worden!
Het Frans Café is een initiatief van de Stichting Jumelage Warmond Champigné; het is een ideale plaats van samenkomst voor inwoners van Teylingen en omstreken die van tijd tot tijd Frans willen spreken of hun kennis van deze taal willen ophalen. Men hoeft overigens niet vlekkeloos Frans te spreken om er aan deel te kunnen nemen. Geregeld wordt overgeschakeld naar het Nederlands.
Wil je tevoren meer over Sylvain Lelarge weten Klik dan op de volgende link:
http://www.talenvoortalent.nl/