Totaal aantal pageviews

Eerder gepubliceerd in 2015

MAANDAG 28 SEPTEMBER 2015

Bestuur en aanhangers Stichting Jumelage Warmond Champigne lopen mee met 5e Loop tegen Kanker

Beeld van de finish tijdens een eerdere Loop tegen Kanker.
Beste JWC-aanhanger,

Op zondag 11 oktober aanstaande wordt de 5e Loop tegen kanker georganiseerd in Warmond.
Het bestuur van de Stichting JWC heeft besloten om deel te nemen aan de wandeling van 10 km. De aankomst onder de mooie blauwe boog, waar we in mei met de wandelende Fransen uit Champigné onderdoor liepen, willen we graag nog een keer beleven. Dit keer voor een ander doel.
Doen jullie ook met ons mee?
Meld je zo spoedig mogelijk aan via ons secretariaat en wij schrijven ons in als groep.
Deelname kost €10 p.p.
De wandeling start om 10.00 uur 's ochtends. Je bent dus tot plm. 12.30 uur in touw.
Een hapje en een drankje onderweg is inbegrepen.
Na aanmelding bij ons ontvang je alle details.
Volledig in de Jumelage-traditie kun je de loop ook "en famille" doen. Meld je dan aan met het aantal personen.
Wij ontvangen graag vóór maandag 5 oktober je aanmelding op info@stichtingjwc.nl
Tot de 11de.

Hartelijke groet,

Namens het bestuur van JWC,
Geneviève van Panhuys, voorzitter

Zie voor meer info: 
http://www.lopentegenkanker.nlFrans Café op 9 april met Sylvain Lelarge en het spel 'Les 100 pas'

Sylvian Lelarge
Warmond, 14 maart 2015 - Het eerstvolgende Frans Café in Warmond is op donderdag 9 april in Bistro La Croute, Dorpsstraat 114, het voormalige Hotel en Restaurant 'De Zon'; aanvang 20:00 uur. Entree € 10,-
Onder leiding van Sylvain Lelarge wordt daar het door hem ontwikkelde spel "Les 100 pas" gespeeld. Het ziet eruit als een ganzenspel met 100 stappen en 100 vragen over de Franse taal. Het is een spel zonder verliezers, waarin de spelers elkaar helpen en er veel gelachen wordt. Men kan zich voor het spel aanmelden via het e-mailadresmevanniftrik@gmail.com. Tevoren kan men uiteraard dineren in Bistro La Croute. Reservering wordt aangeraden via telefoon 071 3411826 of via de website: www.dezon-bistrolacroute.nlVoorzitter Stichting Jumelage Warmond Champigné houdt stevig pleidooi voor lokaal beleid op gebied van internationale samenwerking


Geneviève van Panhuys tijdens haar pleidooi
 in de vergaderzaal van de gemeenteraad Teylingen.
Warmond, 11 maart 2015 – “Afstand nemen van lokaal internationaal beleid is in deze zwaar geïnternationaliseerde en vernetwerkte wereld een slechte keuze. Het persoonlijke leven delen van mensen in het buitenland en hier is meer dan ooit aan de orde om te kunnen begrijpen dat de bewoners van deze wereld anders in elkaar zitten dan wat je op het internet leest of meemaakt als je met vakantie gaat. Initiatieven die op dit niveau ontplooid worden zouden gesteund moeten worden door de gemeente Teylingen. Het maakt haar inwoners tot betere wereldburgers”.
Van deze visie getuigde voorzitter Geneviève van Panhuys van de Stichting Jumelage Warmond Champigné (foto rechts) woensdagavond tegenover de leden van de gemeentelijke raadscommissie Bestuur, Financiën en Toerisme voordat die een memo over internationale samenwerking’ bespraken. In dit memo van het college van burgemeester en wethouders wordt voorgesteld internationale samenwerking en uitwisselingen helemaal over te laten aan particuliere initiatieven.

Mevrouw Van Panhuys sprak er haar teleurstelling over uit dat “dat er beleidsstukken worden geschreven over ons, zonder ons medeweten dan wel medewerking”. Ze memoreerde dat de Stichting JWC sinds de gemeentelijke herindeling in 2005 “misschien één keer” gesproken heeft met een beleidsambtenaar. “Helemaal in het begin, sindsdien nooit meer. “Wij hebben ook nooit een beleidsstuk over internationale samenwerking gezien sinds Warmond onderdeel uitmaakt van de gemeente Teylingen”.
De raadsleden Rob ten Bode van Trilokaal (links) en
Frans Nederstigt van de Christen Unie.
“Gemiste kans
Enkele raadscommissieleden haakten daar later op in. Zij spraken over een ‘gemiste kans’ van het college om in een periode dat de ‘terugtredende overheid’ de mond vol heeft over ‘participerende burgers’ hen buitenspel te laten. “Het zou handiger en slimmer zijn geweest wanneer tevoren wel met betrokken organisaties in de gemeente was gepraat”, stelde Ton Verdegaal van D66.
Rob ten Bode van Trilokaal : “Dit kan niet meer anno 2015”. Frans Nederstigt van de Christen Unie adviseerde: “Ga alsnog in gesprek”. Burgemeester Carola Breuer zegde later toe dat alsnog graag te zullen doen.
PvdA’er Elsbeth Koek refereerde aan een eerder die avond besproken onderwerp met de politie over polarisering in de samenleving. Zij gaf het college in overweging een alliantie te zoeken tussen ‘polarisering’ en ‘internationale samenwerking’.

Geneviève van Panhuys had er eerder op de avond al voor gepleit om in samenwerking met de andere organisaties een lokaal internationaal beleid te ontwikkelen voor de gemeente Teylingen. “Een beleid dat uitgaat van samenwerking, waarbij een reeds bestaande subsidieregeling gehandhaafd wordt, en waar alle instanties in de gemeente Teylingen die op dit vlak actief zijn of willen worden (scholen, vrijwilligers organisaties, bedrijven, etc) zich kunnen vinden. De te bespreken waarden en doelen zouden kunnen zijn: duurzaamheid, sociale vaardigheden, verdraagzaamheid, kennis, culturele waarden uitwisselen, vriendschap, hulp aan hulpbehoevenden, ontdekking van de wereld op microniveau, medeleven etc...”.

Burgemeester Carla Breuer.
Overeenkomst
De JWC-voorzitter wees er voorts op dat de rechtsvoorganger van Teylingen, de gemeente Warmond, een overeenkomst is aangegaan met Champigné, die niet zonder overleg met deze gemeente kan worden verbroken. “Fatsoenlijk bestuur vereist dat beide burgemeesters om de tafel gaan zitten, waarbij die van Teylingen uitlegt wat er is veranderd in de opstelling van Teylingen, als er al iets veranderd is”, zo hield zij de commissieleden voor.
Burgemeester Breuer zei de indruk te hebben dat inhoudelijke wijziging van de overeenkomsten niet hoefde.
Wethouder Kees van Velzen
Subsidie
Van Panhuys benadrukte dat de Stichting JWC respect heeft voor de uiteindelijke beslissing van het college en de gemeenteraad . “De stichting maakt graag gebruik van de mogelijkheden voor projectsubsidie”. De stichting heeft de afgelopen tien jaar nauwelijks subsidie gekregen omdat die anderhalf jaar tevoren moet worden aangevraagd. Dat bleek op een misverstand te berusten, maakte wethouder Van Velzen duidelijk. Voor bijzondere projecten is dat binnen enkele weken te regelen, zo verklaarde hij. Van Panhuys toonde zich daar blij mee. “Binnenkort komt onze penningmeester bij u langs”. “Hij is welkom, maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat hij meteen zijn zin krijgt”, reageerde de wethouder.Vertegenwoordiging
Van Panhuys stelde aan het slot van haar betoog, dat de stichting JWC het op prijs stelt dat bij uitwisselingen de gemeente wordt vertegenwoordigd door een van zijn bestuurders. “Bij internationale contacten is dat niet alleen gebruikelijk, maar het getuigt ook van respect. Teylingen zou een boerse, ongeciviliseerde indruk maken wanneer zij zich niet aan dit internationaal gerespecteerde protocol houdt”, aldus de assertieve voorzitter.
Burgemeester Breuer liet er geen twijfel over bestaan dat zij bij uitwisselingen acte de préséance wil geven. De eerste mogelijkheid daartoe is de zaterdag na Hemelvaartsdag wanneer enkele tientallen inwoners van Champigné lopend en fietsend naar Warmond komen en er groots ontvangst zal zijn op de Gemeentehaven. Later daarover meer op deze site.

Klik hier voor de integrale tekst van Geneviève van Panhuys. (CDA’er Peter Scholten kwalificeerde het in zijn reactie als een ‘gloedvol betoog’)

Voor degenen die kennis willen nemen van de integrale tekst van het memo internationale betrekkingen klik hier.
Cursus Frans voor bijna beginners: 'Plein Sud!' in Delft; vijf dagen tijdens het Paasweekeind - 25% korting

Warmond/Delft, 12 maart 2015 - Sylvain Lelarge, die geregeld optreedt in het Frans Café in Warmond, geeft van 2 t/m 6 april a.s. in hartje Delft een vijfdaagse training Frans voor bijna-beginners. Hij heeft nog ruimte voor voor drie cursisten. Sylvain geeft 25% korting aan gemotiveerde francofielen. Het komt alles inbegrepen op € 712,50 ipv € 950,-. Aan het eind van de cursus heeft u een heel goed overzicht van alle belangrijke aspecten van de Franse taal - en veel praktische ervaring opgedaan. Voor meer informatie kijk op U bent vooral goed op www.talenvoortalent.nl/pleinsud.pdf . Aanmelding kan ook via 06 127 06 313.


Stichting JWC steunt actie voor behoud France 2 op de kabel van Ziggo

Warmond - France 2 dreigt bij Ziggo van de kabel te gaan. De Stichting Jumelage Warmond Champigné is daar niet blij mee en steunt daarom initiatieven om deze Franse zender op de kabel te behouden. Bent u ook voorstander van behoud van France 2 op de kabel onderteken dan een petitie via de volgende site: https://secure.avaaz.org/fr/petition/Ziggo_Non_a_larret_dela_diffusion_de_France_2_par_Ziggo_aux_PaysBas/?dgzMfjb&pv=3&fb_ref=Default.


Bestuur JWC kijkt uit naar oordeel gemeenteraadscommissie BFT Teylingen over "Memo internationale samenwerking"


De intentieverklaring van de burgemeesters
 Vosjan (Warmond) en Jeanneteau (Champigné) 
Warmond - De gemeenteraadscommissie Bestuurlijke aangelegenheden, Financiën en Toerisme (BFT) van de gemeente Teylingen bespreekt woensdagavond 11 maart het “Memo Internationale samenwerking”. De uitkomst van de bespreking is van belang voor o.m. de Stichting Jumelage Warmond Champigné, want die werd in het verleden een beetje ondersteund door de gemeente: financieel, organisatorisch en in persoon (meestal de burgemeester).
De documenten werd 11 september vorig jaar
door voorzitter Genevieve van Panhuys overhandigd aan
waarnemend-burgemeester Anne Lize van der Stoel.
Voor de Stichting JWC is het memo enigszins teleurstellend, omdat wordt voorgesteld internationale samenwerking en uitwisselingen helemaal over te laten aan particuliere initiatieven. Incidenteel kan er een projectsubsidie worden toegekend, zo stelt het memo voor.
Voor degenen die kennis willen nemen van de integrale tekst van het memo klik hier.
Ruim tien jaar geleden ondertekenden de burgemeesters Vosjan en Witteman van Warmond overeenkomsten met hun collega Jeanneteau van Champigné. Opmerkelijk genoeg beveelt de nota geen lokaal internationaal beleid aan, hetgeen wel was aangenomen in de gemeenteraad van Warmond voordat de jumelage-overeenkomsten aangegaan en getekend werden. Na de gemeentelijke herindeling heeft bestuur van Teylingen beleid en afspraken overgenomen. De gemeente Teylingen is immers de rechtsopvolger van de gemeente Warmond. Overleg tussen beide burgemeesters ligt voor de hand. Dat kan bijvoorbeeld in het weekend na Hemelvaartsdag wanneer een delegatie uit Champigné lopend en op de fiets naar Warmond komt. Het bestuur van de Stichting JWC is nieuwsgierig hoe de commissieleden daar over denken.


De documenten die in het verleden door de burgemeesters van Warmond en Champigné werden ondertekend.


Eerstvolgende Frans Café op 12 maart in Wapen van Warmond

Warmond, 1 maart 2015 - Er is weer een Frans Café op donderdag 12 maart in het Wapen van Warmond, Dorpsstraat 90; aanvang 20:00 uur. Onder leiding van Mieke Doets zullen typisch Franse spelletjes worden gespeeld.
Het Frans Café is een initiatief van de Stichting Jumelage Warmond Champigné. Het is een ontmoetingsplaats voor Nederlands en Frans sprekende mensen in deze regio. Aanmelding via het e-mailadres mevanniftrik@gmail.com wordt op prijs gesteld, zodat rekening gehouden kan worden met de benodigde hoeveelheid spelmateriaal. Desgewenst kan men vooraf in het Wapen van Warmond eten. Liefst tevoren telefonisch reserveren: 0713010218.


Burgemeester Breuer uit gevoelens van medeleven bij collega van Champigné Naar aanleiding van de aanslagen in Parijs
De brief van burgemeester Carla Breuer aan haar ambtgenoot Paul Jeanneteau.

Warmond, 20 januari 2015 - Naar aanleiding van de terroristische aanslagen in Parijs heeft burgemeester Carla Breuer van Teylingen mede namens de gemeenteraad haar gevoelens van medeleven betuigd bij haar collega Paul Jeanneteau van Champigné, het Franse plaatsje waarmee Warmond al ruim tien jaar nauwe betrekkingen onderhoudt.
"Met deze brief geef ik uitdrukking aan mijn steun aan u en iedere burger van Frankrijk".
De burgemeester van Champigné stuurde vorige jaar een soortgelijke brief naar de voorgangster van Breuer, Anne Lize van der Stoel, na het neerschieten van de MH 17 boven de Oekraïne, waarbij bijna 300 mensen omkwamen.
In de brief constateert de burgemeester van Teylingen dat "Frankrijk in shock is" en dat ook zij "diep bedroefd is over de aanslagen". Zij noemt met name de aanslag op de redactie van het weekblad CharlieHebdo".
Burgemeester Breuer kwalificeert de moorden als "een aanval op de vrijheid van meningsuiting en dus een aanval op de vrijheid van ons allen".
Zij roept haar collega op "de aanslagen te veroordelen, daarbij de dialoog te bevorderen en de vrijheid van drukpers in het algemeen te garanderen".

Fransen op de fiets naar Warmond, Stichting JWC zoekt gastgezinnen

Warmond, 1 januari 2015 - In het kader van de jaarlijkse jumelage tussen Warmond en Champigné komen plm. 30 Fransen (m/v) in de week van Hemelvaartsdag 2015 fietsend naar ons land. Ze wisselen elkaar af in een estafette, waardoor ze de 781 kilometer tussen beide plaatsen relatief snel kunnen afleggen, in hooguit vier dagen. Ze overnachten alleen van zaterdag 16 op zondag 17 mei in Warmond. De Stichting Jumelage Warmond Champigné is daarom op zoek naar gastgezinnen die bereid zijn 1, 2 of meerdere Fransen onderdak plus ontbijt te bieden. Men kan zich daarvoor aanmelden bij secretaris Bernadette van Moorsel van de stichting JWC, bereikbaar via e-mail info@stichtingjwc.nl De organisatie van de ontvangst van de inwoners van Champigné is nog in de beginfase. Warmonders met ideeën die een actieve bijdrage willen leveren kunnen zich opgeven bij Bernadette van Moorsel.Stichting JWC uitgebreid in beeld in Adest Magazine

De voorpagina van het blad
De pagina waarop een verhaal over de stichting JWC.

Warmond, 1 januari 2015 - In de jaarlijkse uitgave van Adest Magazine van de Sassenheimse Drum- en Showband Adest Musica wordt onder meer uitgebreid aandacht besteed aan de Stichting Jumelage Warmond Champigné.
Er staan in het blad tal van andere zeer leesbare artikelen, waaronder een interview met het Tweede-Kamerlid Ard van der Steur uit Warmond. Het blad kon - zoals ook de drie voorgaande edities - worden uitgegeven dankzij een groot aantal sponsors. Een exemplaar kost daardoor maar € 6,95 en is te koop bij vrijwel alle bladenwinkels in Teylingen.Veel aandacht voor Warmond in gemeentelijk bulletin 2015 van Champigné

De voorpagina van
het Bulletin Municipal 2015
De pagina met een reportage over het bezoek
van Warmonders aan Champigné.Champigné/Warmond, 1 januari 2015 - In het gemeentelijk bulletin 2015 van Champigné (het Franse stadje waarmee Warmond al ruime tien jaar warme betrekkingen onderhoudt) wordt onder meer ruimte aandacht geschonken aan de jumelage tussen beide plaatsen. Hieronder de betreffende pagina waarin met tekst en foto's wordt verhaald over het bezoek van een Warmondse delegatie medio vorig jaar en de ingebruikname van de Mail de Warmond, een wandelpromenade pal achter het nieuwe gemeentehuis van Champigné. Medio mei van dit jaar brengt een delegatie van Champigné een tegenbezoek aan Warmond. De deelnemers komen in estafettevorm hardlopend en fietsend naar Warmond, waar zij op zaterdag 16 mei groots worden onthaald. Daarover later meer, op deze site en in de plaatselijke media.Zit het Frans leren tussen uw goede voornemens?

Oui? Sylvain Lelarge laat weten dat hij nog één deelnemer zoek voor de vijfdaagse cursus voor bijna-beginners die hij in Delft van 24 t/m 28 januari geeft. De cursus is getiteld Plein Sud! en zet u echt in het zadel: zie www.talenvoortalent.nl/pleinsud.pdf Op het moment heeft Lelarge al 7 deelnemers en hij wil graag een achtste, zodat de cursisten mooi in twee- en viertallen kunnen leren. Wilt u en kunt u die persoon zijn, dan biedt hij u een korting van 25% en de mogelijkheid om pas eind dit jaar te betalen. Neem wel snel contact met hem op, want dan heeft u nog tijd voor de voorpret : Sylvain, 06 127 06 313, www.talenvoortalent.nlFrans Café start met 'Welcome', film over ’n actueel thema

Warmond, 1 februari 2015 - Het eerste Frans Café van de Stichting JWC dit jaar is op donderdag 12 januari a.s. in het Wapen van Warmond, Dorpsstraat 90. Vanaf 20:00 uur wordt daar vertoond "Welcome", een film van de Franse cineast Philippe Lioret.
Over de film het volgende: Om samen te kunnen zijn met zijn vriendin in Engeland besluit Bilal, een Koerdische jongen van 17, het Kanaal over te zwemmen vanaf de Franse kant. Hij krijgt hulp van de lokale badmeester Simon die midden in een scheiding ligt met zijn vrouw. In de hoofdrollen o.a Vincent Lindon, Vincent Lindon, Firat Ayverdi, Audrey Dana, Derya Ayverdi, Thierry Godard, Selim Akgul.
Toen de film Welcome in het voorjaar van 2009 in Frankrijk in première ging was dat reden voor Franse hulpverleningsorganisaties om te protesteren tegen de Franse wet die in de film aan de kaak wordt gesteld. Volgens deze wet is het strafbaar om elke vorm van hulp te verlenen aan illegalen. Een thema dat momenteel ook actueel is in Nederland.
Zie voor meer informatie:
http://www.fransefilms.nl/welcome/
en
http://www.filmtotaal.nl/recensie.php?id=14521

Een trailer is te zien via de volgende link:
http://www.filmtotaal.nl/trailer.php?id=3212

Desgewenst kan men vooraf in het Wapen van Warmond eten. Liefst tevoren telefonisch reserveren: 0713010218.

Programma
Hieronder een overzicht van de komende Franse Café's. De activiteiten zijn nog niet allemaal bevestigd. Zet u de data alvast in uw agenda? U krijgt uitnodiging per maand maar als u al weet dat u bij een of meerdere activiteiten aanwezig zult zijn dan graag een mail naar:
mevanniftrik@gmail.com

12 februari: film Welcome,Wapen van Warmond
12 maart Jeux Wapen van Warmond
9 april Sylvain Lelarge Café de Zon La Croute
7 mei ? Wapen van Warmond
11 juni Yvetta Paris Wapen van Warmond


www.fransefilms.nl

FRANSEFILMS.NL

Geen opmerkingen:

Een reactie posten