Totaal aantal pageviews

zondag 17 mei 2015

Sportieve Fransen warm onthaald in Warmond en even hartelijk weer uitgezwaaid

Warmond, 16 en 17 mei 2015 – De veertig wandelaars, hardlopers en wielrenners uit Champigné die afgelopen week binnen drie dagen naar ons land zijn gesneld werden zaterdagmiddag warm onthaald in Warmond, de Zuid-Hollandse jumelagepartner van het Franse plaatsje. Even hartelijk werden de sportieve Fransen zondagmorgen weer uitgezwaaid na de nacht bij gastgezinnen te hebben doorgebracht, dan wel in eigen camper of in hotel Van der Valk. 

Opperbeste stemming
Burgemeester Paul Jeanneteau zichtbaar
 genietend van het landschap bij binnenkomst van Warmond
De afstand Champigné – Warmond is via de snelweg precies 781 kilometer, via fiets- en wandelpaden bijna 100 km langer: 865 km. Door elkaar geregeld af te wisselen konden ‘Les Blues’ het parcours snel afleggen. Het was tijdens de estafette koud en vaak nat. Gelukkig scheen zaterdagmiddag de zon  en konden de Fransen het laatste traject, Leiderdorp –Warmond, in opperbeste stemming  afleggen. Ze werden begeleid door fietsers en wandelaars uit Warmond. Vanaf Rotterdam hadden ze al gezelschap gekregen van ‘Allez Guus’, de fietsclub van Kees Heemskerk. Gezamenlijk ging het gezelschap van het Pannenkoekenrestaurant in Leiderdorp naar de landelijk gelegen Nieuweweg op de grens van Leiderdorp en Warmond, vervolgens via de Zijldijk naar het veerpontje over de Zijl, daarna langs de Grote Sloot en de golfbanen naar het verenigingsgebouw van de Warmondse IJs Club, waar burgemeester Carla Breuer hen opwachtte. 

Arm in arm
De burgemeesters Jeanneteau en Breuer arm in arm, heen en
weer wiegend op de muziek van Het Schippertjeskoor.
Met  Breuer en haar collega Paul Jeanneteau voorop toog het hele gezelschap naar de Gemeentehaven, waar een hartelijk onthaal plaatshad, muzikaal begeleid door Het Warmonds Schippertjeskoor onder leiding van Toos Cozijn. Klik op de foto voor een beeldverslag.
Dat de Fransen geliefd zijn in Warmond en de afgelopen 15 jaar een goede naam hebben opgebouwd bleek onder meer uit het feit dat ook oud-burgemeester Riet Vosjan van Warmond aanwezig was (overgekomen uit Ommen) en oud-burgemeester Anne Lize van der Stoel van Teylingen.

Oorkonde
Burgemeester Carla Breuer overhandigt hier
een Oorkonde van de gemeente Teylingen aan
Antoine le Roux,
voorzitter van het jumelage-comité in Champigné.
In toespraakjes benadrukten de burgemeesters Breuer en Jeanneteau de waarde van de goede betrekkingen tussen Warmond en Champigné. Antoine de Roux, president van het Franse jumelagecomité kreeg van Teylingen een oorkonde voor zijn inspanningen om het sportieve festijn mogelijk te maken. Klik op de foto voor een beeldverslag.

Barbecue
De winnares van de gele trui tussen Florence en Antoine le Roux.
Rechts Geneviève van Panhuys.
Zaterdagavond genoten de Fransen en leden van hun  gastgezinnen in het clubhuis van WIJC van een barbecue, verzorgd door Van Vliet Catering. Ook daar werden over en weer hartelijke woorden en cadeaus gewisseld.  Analoog aan de 'Tour de France' kregen de Fransen die zich onderweg onderscheiden hadden een trui, sommige in herkenbare kleuren, andere ontsproten aan een fantasierijke geest. Voorzitter Antoine le Roux van het Franse comité prees de VVV Warmond, omdat die speciaal voor hen een folder over Warmond in de Franse taal had uitgebracht. Klik op de foto voor een beeldverslag.

Afscheid
De Fransen en leden van hun gastgezinnen
poseren gezamenlijk op de trap van
galerie Het Oude Raadhuis van Warmond
Klik op de foto voor een vergroting
Foto: Anaëlle le Roux
Zondagmorgen was iedereen weer vroeg op voor een afscheids-bijeenkomst op het dorpspleintje bij de Pomp.  Burgemeester Jeanneteau sprak daar onder meer de twee studenten toe die mede dankzij bemiddeling van voorzitter Geneviève van Panhuys van de Stichting JWC de komende twee maanden stage mogen lopen bij de Stichting Keukenhof. Een unieke kans, volgens hem. Daarna volgden nog enkele fotosessies, veel gezoen en tenslotte een welgemeend:  à bientôt, tot ziens! Klik op de foto voor een beeldverslag.

Omroep West
Op het televisiekanaal van Omroep West was een korte reportage te zien. Klik hier voor dat verslag.Hieronder links naar zip-bestanden met foto's die de deelnemers onderweg hebben gemaakt.Het evenement in Warmond werd georganiseerd door de Stichting JWC, gesteund door de inzet van tal van vrijwilligers en bijdragen van de volgende bedrijven, instellingen en verenigingen:

Allez Guus, de fietsclub van Kees Heemskerk

Het Warmonds Schippertjeskoor


De wandelaars en hardlopers voor het gemeentehuis
van Champigné vlak voor vertrek. Foto: Anaëlle le Roux.
Klik op de foto voor een vergroting.

De wielrenners onderweg. Het was koud en nat.
Klik op de foto voor een vergroting
Foto: Anaëlle le Roux.

donderdag 14 mei 2015


Fransen lopend en fietsend op weg naar Warmond
Bij vertrek regende het in  Champigné.
Desondanks werd al snel naar
de drinkbeker gegrepen.
(Foto: Mickael Chauvineau)
De hele groep vlak voor vertrek. (Foto: Mickael Chauvineau)
Champigné - Veertig inwoners van Champigné zijn donderdagmorgen lopend en fietsend richting jumelagepartner Warmond vertrokken, waar ze zaterdagmiddag zullen aankomen.
De afstand van 865 km kunnen de sportieve Fransen zo snel afleggen, omdat ze elkaar geregeld aflossen. Ze lopen en fietsen in estafette.
Vanaf Breda worden de sporters tegemoet gefietst door Allez Guus, de fietsclub van Kees Heemskerk.
Vanaf het laatste wisselpunt zaterdagmiddag, het Pannenkoekenhuis bij de A4 in Leiderdorp, wordt er door Warmonders mee gefietst, gewandeld of hard gelopen. Daarbij ook burgemeester Carla Breuer van Teylingen en enkele van haar voorgangers. De hele groep wordt tot besluit van de tocht feestelijk binnengehaald bij de Gemeentehaven in Warmond.

Programma voor de zaterdag:
14:00 uur: Vertrek van het laatste verzamelpunt, het Pannenkoekenhuis bij de A4 in Leiderdorp. Wandelaars kunnen ook vanaf de Zijldijk bij het pontje (rond 15.00 uur) meelopen.
15:00-16:00 uur: Ontvangst van de hardlopers/fietsers/wandelaars bij het clubhuis van de IJsclub Warmond.
16:00-16:30 uur: Vanaf daaruit gezamenlijk lopen naar de Gemeentehaven.
16:45 uur: Toespraak van burgemeester Paul Jeanneteau van Champigné en van burgemeester Carla Breuer van Teylingen.
17:15-18:15 uur: Feestelijke borrel en indeling van de Fransen bij gastgezinnen
19:45-22:00 uur: Barbecue in en rond het clubhuis van de IJsclub Warmond.

Zondag 17 mei 
09:00 uur: verzamelen bij het Pleintje bij de Pomp en aanvang terugreis naar Champigné.

Dit evenement wordt georganiseerd door de Stichting JWC, gesteund door de inzet van tal van vrijwilligers en materiële bijdragen van de volgende bedrijven, instellingen en verenigingen


zondag 3 mei 2015

Inwoners van Champigné in estafette lopend en fietsend naar Warmond

Burgemeester Breuer en haar voorgangsters doen laatste traject mee


Warmond, dorp aan De Leede (Foto: Stichting Zeilvaart Warmond)
Warmond, zondag 3 mei 2015 – In het kader van de jaarlijkse jumelage komen plusminus veertig inwoners van het Franse plaatsje Champigné in de week van Hemelvaartsdag lopend en fietsend naar Warmond. Ze wisselen elkaar af in een estafette, waardoor ze de 865 kilometer tussen beide plaatsen in slechts drie dagen kunnen afleggen.

Burgemeester Paul Jeanneteau van Champigné, voorzitter Antoine le Roux van het Comité de Jumelage, penningmeester/secretaris Mickael Chauvineau en  hun partners lopen of fietsen mee. Vanaf Breda zullen ze worden vergezeld door leden van een Warmondse fietsclub (van Kees Heemskerk).


Burgemeester Carla Breur
van Teylingen.
Oud-burgemeester Anne Lize
van de Stoel van Teylingen.
Oud-burgemeester Riet Vosjan
van Warmond.
Burgemeester Breuer van Teylingen, haar voorgangster Anne Lize van der Stoel en oud-burgemeester Riet Vosjan  van Warmond lopen dan wel fietsen op zaterdag 16 mei het allerlaatste traject mee. Dat doen ook Warmondse bestuursleden van de Stichting Jumelage Warmond Champigné onder leiding van voorzitter Geneviève van Panhuys.


Het pannenkoekenrestaurant
 in Leiderdorp
Het veerpontje over De Zijl.
De Gemeentehaven in Warmond
Het VVV-kantoor
Het laatste traject voert van het pannenkoeken-restaurant in Leiderdorp, via de veerpont  over De Zijl en het clubhuis van de Warmondse IJsclub, naar  de Gemeentehaven in Warmond, waar een groots onthaal zal plaatshebben. Medewerking daarbij verlenen onder meer ‘Lopen tegen kanker’ (advies en materiaal), de Warmondse IJsclub (aankomst en verzamellocatie) en de VVV Warmond.
De Fransen overnachten alleen van zaterdag 16 op zondag 17 mei in Warmond; sommigen bij gastgezinnen, anderen in hotel Van der Valk en weer anderen in eigen camper.

Antoine le Roux (midden) vorig jaar tijdens de ontvangst van 
een delegatie uit Warmond  Links van hem de burgemeesters Jeanneteau 
en Van der Stoel. Rechts Geneviève van Panhuys en haar moeder, 
een van de initiatiefnemers van de jumelage.
Voorzitter Antoine le Roux van het Comité de Jumelage antwoordt op de vraag naar  het waarom van de estafette naar Warmond: “Liefde en vriendschap zijn de motoren van het leven. Tijdens de loop- en fietsestafette moeten de deelnemers op elkaar kunnen vertrouwen. Zo neemt de onderlinge solidariteit toe. Ook door de gezamenlijke maaltijden onderweg en het plezier daarbij”.
Leroux verwijst daarbij de naar de achtergrond van jumelages, partnerschappen van gemeenten in heel Europa.  Door de Europese Unie in de jaren vijftig van de vorige eeuw sterk gestimuleerd, waarbij het belang van de jeugd voorop stond.  De achterliggende gedachte was dat, als de jeugd elkaar en elkaars cultuur zou kennen, er nooit meer zoiets als een Tweede Oorlog zou ontstaan. Daarom hecht Antoine le Roux ook aan de jumelage met Warmond. “We moeten zoveel mogelijk samen doen. Dan begrijpen we elkaar beter”. 


Er zijn vage plannen de estafetteloop volgend jaar te herhalen, maar dan in omgekeerde volgorde: van Warmond naar Champigné.

zaterdag 2 mei 2015

Het eerstvolgende Frans Café is op donderdag 7 mei in Het Wapen van Warmond

Omar Sy
Omar Sy

Warmond, zaterdag 2 mei 2015 - Donderdag 7 mei is er weer Frans café in Het Wapen van Warmond, Dorpsstraat 90. Vanaf 20:00 uur wordt daar de film Samba vertoond.

Samba is een romantische komedie. De film ging in première op 7 september 2014 op het Internationaal filmfestival van Toronto en is een bewerking van de roman ‘Samba pour la France’ van Delphine Coulin. Samba (gespeeld door Omar Sy) is een mooie mix van komedie, sociaal drama, actie en romantiek. Klik op de volgende link voor een trailer van de film: https://www.pathe.nl/film/20387/samba

Graag even doorgeven als u van plan bent te komen zodat daarmee rekening kan worden houden bij de stoelopstelling. Een e-mail naar mevanniftrik@gmail.com volstaat.

Studenten uit Champigné krijgen stageplaats 

bij Stichting Kasteel KeukenhofBruno Lechat
Odin Lechat
Warmond, zaterdag 2 mei 2015 - Bruno Raymond en Odin Lechat, studenten uit Champigné die landschapsarchitectuur studeren, kunnen dankzij bemiddeling van de Stichting Jumelage Warmond Champigné van eind mei tot medio juli stage lopen bij de Stichting Kasteel Keukenhof. In Warmond gaan beide studenten op kamers. Zodra zij op het landgoed aan de slag zijn zal er op dit blog uitgebreid aandacht aan worden besteed.